Welke gegevens bewaart Restaurant Romagna

Restaurant Romagna kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het reserveringsformulier op de website aan de Restaurant Romagna verstrekt. Restaurant Romagna kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw naam;
Uw e-mailadres;

Waarom Restaurant Romagna gegevens nodig heeft

Restaurant Romagna verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van uw reservering of contactaanvraag.

Daarnaast kan Restaurant Romagna uw persoonsgegevens verwerken om per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Hoe lang Restaurant Romagna gegevens bewaart

Restaurant Romagna verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Delen met anderen

Restaurant Romagna verstrekt uw persoonsgegeven alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijk verplichting.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Restaurant Romagna gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met deze verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Restaurant Romagna (www.restaurantromagna.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Restaurant Romagna gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Restaurant Romagna maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika (USA). Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Restaurant Romagna te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Restaurant Romagna heeft hier geen invloed op.

Restaurant Romagna heeft Google geen toestemming gegeven om via Restaurant Romagna verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Restaurant Romagna, Plaats 22, 2711 AW Zoetermeer. Restaurant Romagna zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Restaurant Romagna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Restaurant Romagna (www.restaurantromagna.nl) maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Restaurant Romagna verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Restaurant Romagna op via . www.restaurantromagna.nl is een website van Restaurant Romagna.

Contactgegevens van Restaurant Romagna

Postadres: Plaats 22, 2711 AW Zoetermeer.

Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel: Ristorante Italiano Pizzeria Romagna
Datum laatste wijziging: 8 juli 2018
KvK-nummer: 71691200
Afkorting: Restaurant Romagna

E-mailadres:

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Restaurant Romagna adviseert u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.